e-bog Den amerikanske orden PDF Læs online

Global terrorisme og spredning af masseødelæggelsesvåben har under overskriften asymmetriske konflikter erstattet trusselsbilledet fra den Kolde Krig. Skiftende amerikanske præsidenters nationale sikkerhedsstrategi er USAs bud på, hvordan de globale trusler bedst imødegås. Den amerikanske orden forklarer ændringerne i den amerikanske tolkning af de globale trusler efter den Kolde Krig og Washingtons nye sikkerhedspolitiske strategier. Erslev analyserer dem konkret i fire studier af den amerikanske Mellemøst-politik i forholdet til Irak, Iran, Saudi-Arabien samt den israelsk-palæstinensiske konflikt. De forskellige sikkerhedsstrategier ses i sammenhæng med deres begreb om civilisation. Bogen viser, hvordan tre forskellige opfattelser af sikkerhed og civilisation har ligget til grund for den amerikanske Mellemøst-politik fra Reagan til George W. Bush.Lars Erslev Andersen (f. 1956) er en dansk forfatter og terror- og mellemøstforsker. Andersen har en kandidatuddannelse i idéhistorie fra Aarhus Universitet og har skrevet adskillige bøger om politiske, sociale og kulturelle forhold i Mellemøsten. Han blev i 1991 videnskabelig medarbejder ved Center for Mellemøststudier ved Odense Universitet, og i 1996 blev han leder af samme center. Andersen har blandt andet udgivet bøgerne Allegori og mimesis: Platon – Benjamin tur/retur (1989) og Yemen. Mellem stamme og modernitet (1994).

  • Navn: Den amerikanske orden
  • Format: E-bog, ePub, PDF, FB2, MOBI
  • Forfattere:
  • Sprog: Dansk